ביה"ס היסודי "השחף" גבעת אולגה

בית ספר יסודי-ממלכתי, בגבעת אולגה, חדרה. בהנהלת אפרת מזרחי.
בבית הספר 300 תלמידים, 13 כיתות, 30 מורים.
בית הספר הטרוגני ומכיל בתוכו
גם יוצאי אתיופיה וקווקז

פרופיל השכונה

גבעת אולגה, שכונה במערב העיר חדרה, אשר הוקמה בשנת 1949 וקרויה על שם אולגה חנקין אשת גואל אדמות חדרה, יהושע חנקין. בשנותיה הראשונות התיישבו בשכונה בעיקר עולים חדשים מצפון אפריקה. כיום כ- 30% מתושביה עולים חדשים, מאתיופיה ומחבר העמים.

מאפיינים פדגוגיים-חינוכיים וארגוניים (דרכי הוראה ייחודיות, קבוצות לומדים, ארגון הלמידה, דרכי ניהול וכד'):

 • התפתחות מקצועית: כל מורי ביה"ס משתלמים בהתאם לתפקידם ולאופק המקצועי שלהם.
 • מעורבות הורים: השנה הקמנו 7 ועדות היגוי בשיתוף ההורים ובהנחיית מורה מהצוות. כל וועדה מקדמת נושא מחיי ביה"ס.
 • אופק חדש: ביה"ס נכנס בשנה"ל תש"ע לרפורמת "אופק חדש", באמצעותו אנו מלמדים שעות פרטניות התומכות במערך צמצום פערים לימודיים בשפה, אנגלית וחשבון, בהלימה לקדימויות ביה"ס.
 • בית- ספר קורא: תכנית שנתית שמטרתה חשיפה לסביבה לימודית עתירת שפה, שיפור מיומנויות הקריאה והכתיבה וזימון מצבים לאינטראקציה ודיאלוג סביב ספרים וסופרים. כל תלמידי ביה"ס לומדים "עידוד קריאה" בספריה וספריית ביה"ס פתוחה בשעות הצהריים.
 • הארכת שעות הלימודים: כ- 80% מתלמידי ביה"ס ממשיכים את יום הלימודים בתכניות חינוכיות עד השעה 17:30- הזמן מנוצל להכנת שיעורי-בית (בתיאום הצוות החינוכי של ביה"ס), חוגי העשרה ועוד.
 • טכנולוגיה: התאמה של סביבות הלמידה ותוכניות הלימודים לתפקוד מיטבי בתרבות הטכנולוגיה והתקשורת של המאה ה- 21. כל תלמידי ביה"ס לומדים מחשבים. בביה"ס שתי מעבדות מחשבים וחדר מקוון.
 • ביקורי-בית: הצוות החינוכי עורך ביקורים בבתי התלמידים בקביעות. עד סוף שנה"ל נבקר אצל 90% מהתלמידים.
 • הנחיה רציפה וקבועה: מנחים קבועים המגיעים לביה"ס נפגשים עם הצוות, נכנסים לכיתות ונותנים מענה לצרכים השונים. ההנחיה ניתנת בשפה, מתמטיקה, מדעים, חינוך חברתי.
 • צמצום פערים לימודיים: בביה"ס מלמדים בקבוצות קטנות כדי לתת מענה דיפרנציאלי ע"פ שונות התלמידים, לצמצום פערים והעלאת הישגים בכל תחומי הליבה. למידה זו מסייעת לטיפוח מיומנויות ללמידה עצמית, להגברת תחושת שייכות ומסוגלות עצמית.
 • צוותים ופורומים: כל מורה משתתף באופן קבוע בצוות או פורום לקידום נושא בית ספרי המעניין אותו ובהלימה לחזון הבית ספרי וליעדיו.

תכניות, פרויקטים וייעוץ בהווה:

 • תכנית "מעברים ורצפים": תכנית עירונית שמטרתה ליצור מעבר קל וחלק לתלמידים במעברים שבין הגן לבית הספר וכן בין בית הספר היסודי לחטיבת הביניים.
 • עושים קסמי"ם בגבעת אולגה: פרויקט שנועד לשפר באופן משמעותי את נתוני המיצ"ב בתחום המדעים , ליצור מוטיבציה בקרב הילדים בשכונה להתפתח בתחום המדע והסביבה, לבנות צוות מקצועי בבית הספר בתחום המדעים ולגרום לתהודה וקידום הקהילתיות סביב בתי הספר.
 • חינוך לפסגות- תכנית ייחודית שפותחה בעמותת "חינוך לפסגות", במסגרתה תלמידי כיתות ג'- ה' מבתי הספר לומדים 16 שעות שבועיות, לאחר שעות הלימודים, שבהן מקבל כל תלמיד העשרה בלימודי מתמטיקה, מדעים, אנגלית, שפה, תרבות, אמנות ועוד, לצד נטילת חלק בפעילות התנדבותית של הילדים בקהילה, כאשר הדגש הוא על טיפוח מצוינות.
 • החוג הבינלאומי למתמטיקה בהתכתבות של מכון דוידסון לחינוך מדעי שבמכון ויצמן למדע- תלמידים משתתפים בחוג שמטרתו הצבת אתגרים מעניינים נוספים של המתמטיקה.
 • מנהיגות יישובית- תלמידים מכיתות ה'- ו' משתתפים במפגשים עירוניים עם תלמידים מבתי ספר אחרים בנושא חיזוק הקשר בין התלמידים לעיר והעמקת תחושת השייכות כלפיה.
 • "מפתח הלב": כלל תלמידי ביה"ס לומדים את תכנית "מפתח הלב" , המקנה לתלמידינו ערכים לחיים בחברה.
 • פרויקט יכו"ל: חשיפת הייחודיות שבכל תלמיד, העצמת תחושת המסוגלות האישית והכיתתית – אפשרות לפירות אישיים, כיתתיים.
 • מומדיה: מועדון קריאה ומדיה. עידוד קריאה בשילוב מדיה.

פעילות עמותת ירוחם לזכר רות טל

 • הובלה ללימודי המאה ה-21.
 • התקנת לוח חכם
  1. הערכה במחשוב – הטמעת תיעוד והערכה, בניית מערכת מותאמת והטמעתה (פדגוגיה וטכנולוגיה)
  2. הוספת שעות למבצעים לימודיים (מרתונים)
  3. העשרה

מכתב תודה לסוף שנה מהמנהלת:

לכבוד: עמותת ירוחם ‏                                                                                                 מאי 12

הנדון: קידום מטרות בית הספר

שנת תשע"ב הייתה שנה מלאת פעילויות שנועדו לקדם את המטרות החינוכיות- ערכיות שהצבנו לעצמנו. עוד מעט מסתיימת השנה וזה זמן מצוין לסכם את המשימות שביצענו בעזרתכם האדיבה. משימות שעזרו לנו לקדם את תלמידנו בתחומים השונים ובלעדיכם לא ניתן היה ליישמם.

המטרה הראשונה שהצבנו לעצמנו היה מיצוי הפוטנציאל של כל יחיד, שיניב הישגים לימודיים גבוהים יותר. בזכותכם, הצלחנו להקנות ידע במובנו הרחב של המושג. הצלחנו לתגבר את תלמידנו ולתת מענה דיפרנציאלי לרובם, לצמצם פערים בהישגים לימודיים ע"י קידום אוכלוסיות חלשות ולהקנות מיומנויות (כלי חשיבה, למידה, ערכים חברתיים).

בנוסף, בזכות "עמותת ירוחם" בניהולה של הגברת ליאורה ויטוס-קורן זכה בית הספר לעבור תהליך חינוכי-ערכי וליצור מותג בית-ספרי. התהליך נעשה בליווי והדרכתה של הגב' איריס דרור. מיתוג בית ספר "אור לטף" נעשה בשלושה מעגלים: פורום המורים, פורום ההורים ופורום תלמידים. בכל אחד מהמעגלים נעשה תהליך זהה הכולל: חשיפה למושג "מיתוג", חשיבות הצורך בתהליך המיתוג, בניית תכנית בית ספרית תוך הדגשת האני המאמין הבית ספרי – בית ספר ל-"מצוינות חברתית-סביבתית" והעלאת הצעות לשינוי שם ביה"ס.

יעד נוסף שהצבנו לעצמנו השנה עסק בהתאמת סביבות הלמידה לתפקוד מיטבי בתרבות הטכנולוגיה והתקשורת של המאה ה- 21. עמותת ירוחם פתחה בבית הספר מעבדת מחשבים נוספת, חדשנית ומאובזרת, הגדילה את מספר הכיתות המקוונות ותרמה מחשבים ניידים. בכך מיתגה אותנו כמובילים בין בתי הספר בחדרה בתחום זה.
"חנות מעשים טובים" שהעמותה מפעילה בבית הספר עונה על הצורך להקנות חינוך לערכים ברוח הגישה ההומאניסטית המהווה יעד חשוב נוסף של בית הספר. מטרות החנות הן לקדם את תחושת השייכות לביה"ס, לפתח, להעצים, לקדם ולהניע את התלמידים לעשיית טוב ולחנך לאכפתיות סביבתית. מחנכת כיתה ב' מספרת: "שלושה תלמידים מכיתתי ב/1 ביקרו ב"חנות מעשים טובים" והגיעו משם מאושרים. השיח בכיתה סביב נושא אזרחות טובה ושיפור ההישגים בהחלט גרם למוטיבציה".

רוצה להודות על ההיענות לכל בקשה, על התמיכה והעזרה ליישום החזון הבית ספרי, לפיתוח בית חינוך המעודד חינוך ערכי, והמנחיל ערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים, ושואף שבוגר בית הספר יהיה אחראי לעצמו ולעתידו, מעורב חברתית קהילתית ואזרחית.

אפרת מזרחי
מנהלת בית הספר